Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Invest Home F.H.U. REJKA, Katarzyna Rejniak z siedzibą w Prudniku, przy ul. Damrota 5, kod pocztowy 48-200, NIP 5691714904, e-mail: biuro@investhome.prudnik.pl , tel. 602 181 278

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 RODO i wyłącznie w celu obsługi w zakresie zakupu, sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości.

Odbiorcy danych:
– kancelarie notarialne
– urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe
– pośrednicy i agenci w obrocie nieruchomościami
– kancelarie prawne
– banki, pośrednicy kredytowi
– rzeczoznawcy majątkowi

Okres przechowywania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia zakończenia współpracy z Invest Home F.H.U. REJKA Katarzyna Rejniak z siedzibą w Prudniku, przy ul. Damrota5, kod pocztowy 48-200.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i prawo do cofnięcia zgody w dowolnych momencie bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy pośrednictwa w zakresie oględzin, zakupu, sprzedaży, najmu i wynajmu dzierżawy, zamiany nieruchomości.